صفحه اصلی

ورود به سیستم آموزش : انتخاب واحد،کارنامه، اساتید و ... ، وضعیت مالی ، پرداخت الکترونیک شهریه از طریق کارتهای عابر بانکهای عضو شبکه شتاب با همکاری بانک ملی

لینک کمکی (فقط در صورت عدم کارکرد لینک بالا از این لینک استفاده کنید)

ورود به سیتم انتخاب واحد دانشجویان سما

راهنمای انتخاب واحد

 کمیتهای مشورتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

مشاهده راهنمای پرداخت الکترونیکی شهریه

مشا هدۀ آئين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ناپيوسته

با شگاه پژوهشگران جوان : در صورت تمایل برای ثبت نام به مدیر مسئول باشگاه پژوهشگران جوان واحد سوسنگرد

جناب آقای مهدی الهایی سحر  مراجعه فرمایید

اطلاعیه حراست

                                                                       Email : info@siau.ac.ir

پیاده سازی و پشتیبانی واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات محمد طی پور