- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - http://siau.ac.ir/ar -

کارمندان حوزه آموزش

کارمندان حوزه آموزش

 

 

کارشناس رشته های تربیت بدنی، راهنمایی و مشاوره، صنایع شیمیایی و  پتروشیمی
نام و نام خانوادگی : عباس ساعدی  
تحصیلات: کارشناسی علوم سیاسی
دفتر: طبقه همکف ساختمان اداری
                                 
———-
کارشناس رشته های مکانیک – نقشه کشی معماری 
نام و نام خانوادگی : عبدالحسین اختری  
تحصیلات: کارشناسی علوم اجتماعی
دفتر: طبقه همکف ساختمان اداری
                                 

 

 

———–
کارشناس رشته کامپیوتر 
نام و نام خانوادگی : رحیم چلداوی  
تحصیلات: کاردانی مدیریت دولتی
دفتر: طبقه همکف ساختمان اداری
                                 

 

 

 ——

کارشناس رشته حسابداری
نام و نام خانوادگی : علی حمادی پور  
تحصیلات: کارشناسی حقوق
دفتر: طبقه همکف ساختمان اداری
                                 

 ——-

 بایگان حوزه آموزش

نام و نام خانوادگی : معصومه موسوی  
تحصیلات: کارشناسی الهیات
دفتر: طبقه همکف ساختمان اداری
                                 

 

 

 

شرح وظایف اداره آموزش:
۱-     نظارت و اجرای صحیح قوانین و بخشنامه ها در امورثبت‌ نام، ‌امتحانات، مطالعات و تصویب رشته، برنامه‌ریزی آموزشی.
۲-   هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی ستاد هماهنگی استان خوزستان و سازمان مرکزی
۳- هماهنگی و برگزاری جلسات شورای آموزشی واحد
۴-     ایجاد هماهنگی در زمینه امور آموزشی با دیگر معاونت ها
۵-     رسیدگی به درخواست ها و شکایات اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در حوزه آموزش
۶- نظارت و کنترل تشکیل کلاس های درسی
۷-    رسیدگی به درخواست های کارکنان آموزش
۸- آماده سازی و ارسال موارد کمیسیون موارد خاص آموزشی به ستاد هماهنگی استان خوزستان
۹- برنامه ریزی درسی وارائه تقویم آموزشی
۱۰- تهیه دستورالعمل مبنی بر نحوه برنامه ریزی درسی اساتید توسط گروه های آموزشی                 
۱۱- بررسی برنامه درسی اساتید در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی