- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - http://siau.ac.ir/ar -

صندوق الرعاية الطلابية

صندوق رفاه دانشجویی

مسئول صندوق رفاه دانشجویی

نام و نام خانوادگی : منصور الهایی سحر   
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری
دفتر: طبقه همکف ساختمان اداری

شرح وظایف:

۱- ارایه تسهیلات مصوب دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشجویان متقاضی
۲- پیگیری مطالبات واحد از دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه