- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - http://siau.ac.ir/ar -

قسم الریاضة

حوزه تربیت بدنی

 مسئول حوزه تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی : ماجد جلالی  
تحصیلات: کاردانی عملیات پتروشیمی
دفتر: طبقه اول ساختمان اداری  

 

شرح وظایف:
۱-توسعه فضای ورزشی واحد
۲-برگزاری مسابقات ورزشی در سطح واحد و شهرستان
۳-انجام هماهنگی لازم جهت شرکت تیم های دانشجویی و کارمندی در مسابقات ورزشی برون واحدی
۴-پیگیری تاسیس سالن ورزشی و کلنیک سلامت