- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - http://siau.ac.ir/ar -

العلاقات الصناعية

مسئول دفتر ارتباط با صنعت

 

نام و نام خانوادگی : پیمان رواجی اصل
تحصیلات: کارشناسی انرم افزار
                

 

دفتر ارتباط با صنعت و امور پایان نامه ها

– نظارت و هماهنگی در خصوص کارآموزی و کارورزی و بازدیدهای علمی تحقیقاتی .

– کسب نیازهای پژوهشی واحد های صنعتی و اولویت های تحقیقاتی جامعه .

– بستر سازی و کاریابی برای دانشجویان

–شرکت در  مسابقات

– انجام امور مربوط به پایان نامه دانشجویان کارشناسی و برگزاری جلسات دفاع

– برگزاری سخنرانی های علمی با استفاده از اساتید مجرب

– هماهنگی و اعزام دانشجویان برای بازدید از مراکز صنعتی و تحقیقاتی

– شرکت در نمایشگاه فن بازار ملی که همه ساله در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.