کد خبر : 3509 | 404 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , مرداد, ۱۳۹۶ | ساعت ۵:۳۶ | چاپ چاپ

معاونت اداری و مالی

عباس جلالی :معاونت اداری و مالی // تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری


کد خبر : 193 | 1,352 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۲:۰۸ | چاپ چاپ

پرسنل امور مالی

پرسنل امور مالی


کد خبر : 191 | 2,035 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۵۹ | چاپ چاپ

پرسنل امور اداری

پرسنل امور اداری