کد خبر : 4796 | 102 بازدید | تاریخ انتشار : 7 , اکتبر, 2019 | ساعت 9:39 | چاپ چاپ

گروه حسابداری

نام و نام خانوادگی :  دکتر ابوذر طاهری //  سمت : عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد و  مدیر گروه رشته حسابداری