کد خبر : 159 | 502 بازدید | تاریخ انتشار : ۸ , مرداد, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۲۹ | چاپ چاپ

مدیریت کلاسها

مدیریت کلاسها


کد خبر : 125 | 3,847 بازدید | تاریخ انتشار : ۸ , مرداد, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۰:۵۲ | چاپ چاپ

مدیر آموزش

 مدیر آموزش نام و نام خانوادگی : ناجی یلالی تحصیلات: دفتر: طبقه همکف ساختمان اداری –  


کد خبر : 156 | 1,140 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۲۴ | چاپ چاپ

حوزه تربیت بدنی

حوزه تربیت بدنی


کد خبر : 153 | 1,495 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۲۲ | چاپ چاپ

صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی


کد خبر : 150 | 360 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۲۰ | چاپ چاپ

امور دانشجویی

امور دانشجویی


کد خبر : 147 | 402 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۱۸ | چاپ چاپ

دایره امتحانات

دایره امتحانات


کد خبر : 144 | 1,554 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۱۴ | چاپ چاپ

حوزه فارغ التحصیلان

حوزه فارغ التحصیلان


کد خبر : 138 | 2,671 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۰۵ | چاپ چاپ

کارمندان حوزه آموزش

کارمندان حوزه آموزش / شرح وظایف اداره آموزش


کد خبر : 132 | 1,973 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۰:۵۸ | چاپ چاپ

مسئول کارگزینی هیات علمی

مسئول کارگزینی هیات علمی /

نام و نام خانوادگی : ناجی یلالی –
تحصیلات: کارشناسی علوم سیاسی –
دفتر: طبقه اول ساختمان اداری


کد خبر : 129 | 419 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۰:۵۵ | چاپ چاپ

مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشجویی

مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشجویی   نام و نام خانوادگی : هادی جرفی  – دفتر: طبقه اول ساختمان اداری  –