کد خبر : 186 | 1,452 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۵۰ | چاپ چاپ

بخشنامه ها – کارگزینی هیات علمی

بخشنامه های کارگزینی هیات علمی


کد خبر : 178 | 888 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۴۳ | چاپ چاپ

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی / زهرا علوی – عبدالامیر گاطع زاده


کد خبر : 176 | 805 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۴۲ | چاپ چاپ

گروه مکانیک

گروه مکانیک / دکتر محسن مهدوی عادلی


کد خبر : 174 | 1,074 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۴۰ | چاپ چاپ

گروه شیمی

گروه شیمی / الهام فدوی پور – دکتر سیمین نظری


کد خبر : 171 | 969 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۳۸ | چاپ چاپ

گروه کامپیوتر

گروه کامپیوتر / دلال مدحج – نضال مدحج


کد خبر : 168 | 782 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۳۶ | چاپ چاپ

گروه حسابداری

گروه حسابداری / فاطمه مرانی


کد خبر : 166 | 787 بازدید | تاریخ انتشار : ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ساعت ۲۱:۳۲ | چاپ چاپ

گروه تربیت بدنی

دکتر محسن قنبرزاده / دکتر عبدالرحمن مهدی پور / آمنه بالوی