کد خبر : 186 | 1,958 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:50 | چاپ چاپ

بخشنامه ها – کارگزینی هیات علمی

بخشنامه های کارگزینی هیات علمی


کد خبر : 178 | 1,191 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:43 | چاپ چاپ

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی / زهرا علوی – عبدالامیر گاطع زاده


کد خبر : 176 | 1,138 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:42 | چاپ چاپ

گروه مکانیک

گروه مکانیک / دکتر محسن مهدوی عادلی


کد خبر : 174 | 1,485 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:40 | چاپ چاپ

گروه شیمی

گروه شیمی / الهام فدوی پور – دکتر سیمین نظری


کد خبر : 171 | 1,502 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:38 | چاپ چاپ

گروه کامپیوتر

گروه کامپیوتر / دلال مدحج – نضال مدحج


کد خبر : 168 | 1,207 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:36 | چاپ چاپ

گروه حسابداری

گروه حسابداری / فاطمه مرانی


کد خبر : 166 | 1,137 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:32 | چاپ چاپ

گروه تربیت بدنی

دکتر محسن قنبرزاده / دکتر عبدالرحمن مهدی پور / آمنه بالوی