- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

حوزه فارغ التحصیلان

حوزه فارغ التحصیلان

—–

مسئول حوزه فارغ التحصیلان

 

نام و نام خانوادگی : احمد ساکی
تحصیلات: مهندسی شیمی کاربردی
دفتر: طبقه هکف ساختمان اداری
 

 

 —-

کارشناس حوزه فارغ التحصیلان

 

نام و نام خانوادگی : رحیم چلداوی   
تحصیلات: کارشناسی 
دفتر: طبقه هکف ساختمان اداری

 

شرح وظایف: 

۱- صدور مدارک پایان تحصیلات فارغ ­التحصیلان

 ۲- پاسخگویی به استعلام اداره ها، سازمانها و دانشگاهها در خصوص تایید مدارک صادره از این واحد دانشگاهی

۳- امور مرتبط با مفقود شدن مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی