- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

دایره امتحانات

دایره امتحانات

 

کارشناس دایره امتحانات

نام و نام خانوادگی : احمد غرباوی   
تحصیلات: کارشناسی ادبیات فارسی
دفتر: طبقه چهارم ساختمان شهید هاشمی

 

 

شرح وظایف:

 ۱-نظارت بر حسن اجرای امتحانات
۲- صدور ریزنمرات دانشجوی اخراجی
۳- صدور ریزنمرات دانشجوی انصرافی
 ۴-صدور ریزنمرات دانشجوی میهمان و تائیدیه آن
 ۵-بررسی و تایید مغایرت ها در نمرات درسی دانشجو
۶- بایگانی لیست نمرات
۷- بررسی و تایید تصمیمات شورای آموزشی درارتباط با نمرات مخدوش، درخواستهای تجدید نظر و تغییر نمره، حذف درس بر اساس مشکلات پزشکی و …