- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

مدیریت کلاسها

مدیریت کلاسها

 مدیر کلاس های ساختمان سردار هاشمی

نام و نام خانوادگی : نادر جلالی   
دفتر: طبقه اول ساختمان شهید هاشمی
                                 

 ——

مدیر کلاس های ساختمان سما (سایت۲)

نام و نام خانوادگی : احمد داغری   
دفتر: ساختمان سما (سایت ۲)  

 —–

مدیر کلاس های سایت کامپیوتر  

نام و نام خانوادگی : احمد طعمه پور  
دفتر: طبقه دوم ساختمان پژوهش (سایت کامپیوتر)