- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

بخشنامه ها و فرم ها – حوزه آموزش

بخشنامه ها و فرم ها – حوزه آموزش

 

 

نام بخشنامه

دریافت فایل

خلاصه آیین نامه آموزشی

[1]

 

——

 

نام فرم

دریافت فایل

فرم درخواست معرفی به استاد

[2]

فرم طرح سوال امتحان معرفی به استاد

[3]