- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

بخشنامه ها – حوزه دانشجویی

بخشنامه و فرم های دانشجویی

 

نام بخشنامه – فرم دریافت فایل
آیین نامه تخفیفات شهریه دانشجویی

[1]

اطلاعیه مهم در خصوص نظام وظیفه

[2]

فرم بازدید دانشجویی

[3]

فرم اعلام مفقودی مدرک

[4]

فرم جشن فارغ التحصیلی

[5]

مراحل فارغ التحصیلی

[6]

نقل و انتقالات

[7]