کد خبر : 246 | 1,469 بازدید | تاریخ انتشار : ۲۳ , تیر, ۱۳۹۴ | ساعت ۲۱:۱۵ | چاپ چاپ

دفتر ریاستمسئول دفتر ریاست: احمد طعمه پور

معرفی :

شرح وظایف:
۱.هماهنگی جلسات و تهیه و تنظیم برنامه ملاقات با ریاست واحد.
۲٫پیگیری دستورها و ارجاعیه های ریاست واحد.
۳٫برقراری ارتباط اثر بخش و تعامل با واحدهای دانشگاهی و سایر ارگانها.
۴.پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات .
۵.بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی مراجعان.

۶.تنظیم و تسهیل امور دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب.

۷.تهیه گزازش، تهیه پیش نویس مکاتبات.
انتهای پیام