- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

دفتر ریاست

مسئول دفتر ریاست : صادق شناوی

شرح وظایف:
۱.هماهنگی جلسات و تهیه و تنظیم برنامه ملاقات با ریاست واحد.
۲٫پیگیری دستورها و ارجاعیه های ریاست واحد.
۳٫برقراری ارتباط اثر بخش و تعامل با واحدهای دانشگاهی و سایر ارگانها.
۴.پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات .
۵.بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی مراجعان.

۶.تنظیم و تسهیل امور دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب.

۷.تهیه گزازش، تهیه پیش نویس مکاتبات.