کد خبر : 2705 | 517 بازدید | تاریخ انتشار : ۶ , مرداد, ۱۳۹۵ | ساعت ۹:۵۰ | چاپ چاپ

قالب آدرس دهی مقالات (Affiliation)قالب آدرس در مقاله های غیرفارسی

sousangerd Branch, Islamic Azad University, sousangerd, Iran  ،نام گروه   Department of

=======================================================

قالب آدرس در مقاله های فارسی

گروه ……..، واحد سوسنگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، سوسنگرد، ایران

انتهای پیام