کد خبر : 322 | 1,912 بازدید | تاریخ انتشار : ۳ , مرداد, ۱۳۹۴ | ساعت ۷:۳۷ | چاپ چاپ

رییس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات 

نام و نام خانوادگی : بلقیس بیت مشعل
سمت : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
تحصیلات:دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

 

اهم کارهای دفتر پژوهش که زیر نظر معاونت محترم پژوهش صورت می گیرد عبارتند از :

۱ – هماهنگی های برگزاری جلسات شورای پژوهشی با حضور اعضاء شورا و معاونت محترم پژوهش می باشد که  بررسی طرحهای پژوهشی اساتید و بررسی پروپوزالهای مصوب دانشجویان کارشناسی ارشد و تشویق مقالات و بررسی سفرهای خارجی اساتید  را شامل می شود .

۲ – هماهنگی های برگزاری جلسات شورای انتشارات با حضور معاونت محترم پژوهشی و آموزشی و اعضاء شورا ی انتشارات و بررسی مسائل مربوط به چاپ  کتاب اساتید از خود واحد یا واحد های دیگر و پیگیری مکاتبات مربوط به آنها جهت اخذشابک وفیپا و چاپ از دفتر گسترش تولید علم .

۳ – انجام امور دفتری و دریافت نامه ها و ارجاع توسط معاونت محترم پژوهش و ارسال به دبیرخانه و  بایگانی  نامه های مربوطه و پیگیری جوابیه لازم جهت نامه ها در مهلت مقرر.

۴ – هماهنگی انجام جلسات ماهیانه معاونت محترم  پژوهشی با همکاران حوزه .

۵- پیگیری خرید تجهیزات آزمایشگاهی از طریق برگزاری مناقصه

۶- ارسال کتب منتشره این واحد به کلیه واحد ها

۷- تکریم ارباب رجوع و قرار ملاقات با معاونت محترم پژوهشی و پیگیری امور مربوط به آنان

۸-ارسال گزارش صورتجلسات شورای پژوهشی و شورای انتشارات هر ۶ ماه یکبار به سازمان

۹- صدور معرفینامه دانشجویی برای بخشهای مختلف صنعت و سازمانها جهت انجام امور مربوط به تحقیق درس و پروژه

۱۰-  تشکیل شورای بودجه در دانشگاه و مشخص نمودن اعضا کمیته بودجه

۱۱-پیگیری خرید تجهیزات آزمایشگاهی از بودجه پژوهشی و گرفتن مجوز از دفتر فن آوری و اطلاعات

انتهای پیام