- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

مراسم معارفه سرپرست جدید آموزشکده فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد مراسم معارفه سرپرست جدید آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد با حضور دکتر افشون دبیر سما استان خوزستان،هئیت همراه و هیات رئیسه واحد در دفتر ریاست واحد برگزار گردید.

در این مراسم جناب آقای مهندس عارف سیاحی به سمت سرپرست جدید این آموزشکده منصوب و از زحمات دکتر پدرام در مدت تصدی آموزشکده تقدیر و تشکر بعمل آمد

[1] [2] [3] [4] [5]

[6]