کد خبر : 371 | 32,367 بازدید | تاریخ انتشار : ۳ , مرداد, ۱۳۹۴ | ساعت ۱۷:۳۹ | چاپ چاپ

چک لیست دروسگروه حسابداری

چارت حسابداری – کاردانی پیوسته (فنی حرفه ای)

چارت حسابداری – کاردانی پیوسته (فنی حرفه ای) ورودی ۹۵ به بعد

چارت حسابداری – کاردانی پیوسته (کار و دانش)

چارت حسابداری – کاردانی پیوسته (کار و دانش) ورودی ۹۵ به بعد

چارت حسابداری – کاردانی نا پیوسته (۲)

چارت حسابداری – کاردانی ناپیوسته ورودی ۹۵ به بعد

چارت حسابداری – کاردانی نا پیوسته
چارت حسابداری – کارشناسی ناپیوسته (فارغ التحصیل کاردانی ناپیوسته)
چارت حسابداری – کارشناسی ناپیوسته (فارغ اتحصیل کاردانی غیر حسابداری)
چارت حسابداری – کارشناسی ناپیوسته (فارغ التحصیل کاردانی پیوسته)

————————

گروه شیمی

کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی

کاردان فنی عملیات پتروشیمی

————————

گروه مشاوره

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

————————

گروه روانشناسی

کارشناسی پیوسته روانشناسی

———————-

گروه مکانیک

کارشناسی ناپیوسته مکانیک

کاردانی پیوسته مکانیک

————————

گروه تربیت بدنی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

————————

گروه کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فارغ التحصیلان کاردانی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته)

چک لیست کارشناسی کامپیوتر-کاردانی پیوسته


چک لیست کارشناسی کامپیوتر- کاردانی ناپیوسته


چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته – کارو دانش نهایی


چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته – فنی و حرفه ای نهایی


چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته –  دیپلم نظری

————————

گروه معماری

نقشه کشی معماری(کارودانش)

نقشه کشی معماری(فنی و حرفه ای)

 

===================================================================

فرم خام پروپورال PDF
فرم خام پروپورال Word
فرم راهنمای پروپوزال
انتهای پیام
نویسنده : Mojtaba
تاریخ : ۰۶ مهر ۱۳۹۵
ساعت : ۰۸:۰۰:۴۶

لینک ها اپدیت شدن