کد خبر : 371 | 35,595 بازدید | تاریخ انتشار : 25 , جولای, 2015 | ساعت 17:39 | چاپ چاپ

چک لیست دروسگروه حسابداری

چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای) مهر95 به بعد
چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر95 به بعد
چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته(کاردانش و دیپلم) قبل ازسال ۹۵ چک لیست حسابداری کاردانی پیوسته (کاردانش) مهر95 به بعد
چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵ چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته قبل از ۹۵
چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر۹۵ به بعد چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد
چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه حسابداری پیوسته چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد
چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه حسابداری نا پیوسته چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد
چک لیست حسابداری کارشناسی با مدرک پایه غیرمرتبط چک لیست حسابداری کاردانی ناپیوسته مهر95 به بعد

————————

گروه شیمی

کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی

کاردان فنی عملیات پتروشیمی

————————

گروه مشاوره

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

————————

گروه روانشناسی

کارشناسی پیوسته روانشناسی

———————-

گروه مکانیک

کارشناسی ناپیوسته مکانیک

کاردانی پیوسته مکانیک

————————

گروه تربیت بدنی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

————————

گروه کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فارغ التحصیلان کاردانی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته)

چک لیست کارشناسی کامپیوتر-کاردانی پیوسته


چک لیست کارشناسی کامپیوتر- کاردانی ناپیوسته


چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته – کارو دانش نهایی


چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته – فنی و حرفه ای نهایی


چک لیست کاردانی کامپیوتر پیوسته –  دیپلم نظری

————————

گروه معماری

نقشه کشی معماری(کارودانش)

نقشه کشی معماری(فنی و حرفه ای)

 

===================================================================

فرم خام پروپورال PDF
فرم خام پروپورال Word
فرم راهنمای پروپوزال
انتهای پیام
نویسنده : Mojtaba
تاریخ : 27 سپتامبر 2016
ساعت : 08:00:46

لینک ها اپدیت شدن