- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

برگزاری محفل انس با قرآن و تجلیل از خانواده معظم شهید حادثه تروریستی اهواز شهید محمد عذاری