- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

آغاز ثبت‌نام بیست و دومین ازدواج دانشجویی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگ اسلامی خواهران مستقر در ساختمان آموزشی سردار شهید علی هاشمی مراجعه نمایید.

                                                                                   http://ezdevaj.nahad.ir/97/ [1] [1]