کد خبر : 4567 | 289 بازدید | تاریخ انتشار : 23 , آوریل, 2019 | ساعت 12:05 | چاپ چاپ

حضور خود جوش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و سما واحد سوسنگرد در قرارگاه جهادی دانشگاه ازاد اسلامی استان خوزستان – محور سوسنگردانتهای پیام