- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

دیدار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و سما واحد سوسنگرد با مسئولین اردوگاه اسکان سیل زدگان و توزیع اقلام بهداشتی توسط عوامل ستاد قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان