- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

اعزام تیم پزشکی (پزشک- ماما- داروساز) توسط قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان(واحد سوسنگرد) به روستاهای هوفل علی آباد و هوفل سید حمد شهرستان دشت آزادگان و ویزیت و تأمین داروهای مورد نیاز بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی