- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

تقدیر از دکتر دولاح، رئیس قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد، توسط ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کشور در خدمت رسانی به سیل زدگان شهرستان دشت آزادگان