- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

حضور هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد وغبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا بمناسبت ۳ خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر