- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

ثبت نام عتبات عالیات شروع شد.

ثبت نام عتبات عالیات از ١٨ لغایت ٢٣ خرداد از طریق مراجعه به سایت www.labbayk.ir