کد خبر : 4698 | 1,549 بازدید | تاریخ انتشار : 7 , جولای, 2019 | ساعت 6:25 | چاپ چاپ

دانشجوی میهماندانشجویان واحدهای دیگر که قصد دارند واحد درسی دوره تابستان سال ۹۸ خود را در واحد سوسنگرد
أخذ نمایند، همراه داشتن موارد ذیل الزامی است.

۱- نامه معرفی نامه از واحد مبدأ

۲- عکس ۴*۳ یک قطعه

۳- کارت حساب شهریه

برگشت به صفحه آموزش

 

انتهای پیام