کد خبر : 4698 | 1,238 بازدید | تاریخ انتشار : ۱۶ , تیر, ۱۳۹۸ | ساعت ۶:۲۵ | چاپ چاپ

دانشجوی میهماندانشجویان واحدهای دیگر که قصد دارند واحد درسی دوره تابستان سال ۹۸ خود را در واحد سوسنگرد
أخذ نمایند، همراه داشتن موارد ذیل الزامی است.

۱- نامه معرفی نامه از واحد مبدأ

۲- عکس ۴*۳ یک قطعه

۳- کارت حساب شهریه

برگشت به صفحه آموزش

 

انتهای پیام