- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

حضور پرشور پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد در گرامیداشت یوم الله ۹ دی