- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

شهادت مظلومانه سردار سرافراز اسلام و سرباز ولایت و یاور امت تبریک و تسلیت باد