- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

برگزاری جلسه مدیران گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

جلسه مدیران گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد در تاریخ ۹۹/۴/۲۳ راس ساعت ۱۰ صبح و با حضور دکتر سید منصور موسوی ریاست دانشگاه و کلیه مدیران گروههای آموزشی واحد و با رعایت پرتوکل بهداشتی و به منظور برنامه ریزی در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم  بصورت برخط(آنلاین) و همچنین تدارک  برنامه ریزی در خصوص  ارائه ترم تابستان در سالن اجتماعات واحد برگزار گردید