- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد در مورخ۹۹/۴/۲۴ راس ساعت ۱۰ با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و در سالن اجتماعات واحد و با حضور اعضای فرهنگی، در خصوص مسائل فرهنگی و بررسی مسائل حجاب و عفاف و برگزاری برنامه های این روز با توجه به در پیش بودن هفته حجاب و عفاف،برگزاری برنامه های عید غدیر و عید قربان و دیگر مسائل مهم فرهنگی مطرح و تصمیماتی  از سوی حاضرین جلسه در خصوص نحوه برگزاری این برنامه ها با توجه به شرایط حاضر و با رعایت پرتوکل های بهداشتی اتخاذ گردید