- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

دیدار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد و شهردار شهر سوسنگرد

دیدار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دکتر سید منصور موسوی و شهردار سوسنگرد جناب اقای مهندس عادل چنانی

دکتر سید منصور موسوی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد در دیداری از شهرداری سوسنگرد با شهردار این شهر ملاقات نمودند. در این دیدار ریاست واحد سوسنگرد ضمن تبریک انتصاب مهندس چنانی به سمت شهردار سوسنگرد در خصوص  همکاری دو طرفه این واحد دانشگاهی و شهرداری تاکید نمودند . ایشان در ادامه سخنان خود با توجه به داشتن اعضای هیات علمی  در گروه عمرانی و نقشه کشی معماری و ایجاد راهکارههای مناسب در ایجاد مبلمان شهری و دیگر نیازهای شهردرای تاکید نمودند. سپس مهندس چنانی ضمن تشکر از دکتر موسوی و هیات همراه خواستار گسترش این همکاری شدند و از ریاست محترم واحد و دیگر اعضای هیات محترم علمی که می توانند به نحوی در ایجاد و حل راهکارههای و مشکلات موجود در شهرداری در زمینه مبلمان شهری و رفع آبهای سطحی به این شهرداری کمک نمایند تقدیر و تشکر نمودند