- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

مراسم تجلیل و تقدیر از سادات علوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

مراسم تجلیل و تقدیر از سادات علوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

مراسم تجلیل و تقدیر از سادات علوی با حضور ریاست محترم واحد، معاونین و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و با هدف تقدیر از سادات علوی  در روز عید غدیر و با هدای لوح تقدیر در دفاتر این عزیزان برگزار گردید