کد خبر : 5369 | 73 بازدید | تاریخ انتشار : 20 , سپتامبر, 2020 | ساعت 4:42 | چاپ چاپ

حضور سرهنگ آل محمد جانشین نظام وظیفه فرماندهی ناجااستان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگردحضور سرهنگ آل محمد جانشین نظام وظیفه فرماندهی ناجااستان خوزستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

سرهنگ آل محمد جانشین نظام وظیفه استان خوزستان بهمراه هیاتی در جلسه مشترک با دانشگاههای آزاد اسلامی واحد سوسنگرد- پیام نور بستان و هویزه و اداره آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان  و پلیس +۱۰در خصوص اخرین برورسانی مشمولین،مرخصی نظام وظیفه دانشجویان و محصلین نکاتی را پبیرامون موضاعت یاد شده به سمع و نظر جمع حاضر رساندند. حاضرین هم در این جلسه به نوبه  خود در خصوص اخرین بروزرسانی نحوه حضور مشولین دانشجو  و محصلین در اعزام به خدمت سربازی و نحوه استفاده از مرخصی تحصیلی جهت ادامه و تحصیل در دانشگاهها را به سمع و نظر جانشین فرماندهی محترم نظام وظیفه ناجا استان خوزستان رساندند

انتهای پیام