- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد - http://siau.ac.ir/fa -

دیدار نماینده، فرماندار و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد با دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

دیدار نماینده، فرماندار و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد با دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

دیدار دکتر  سید منصور موسوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد بهمراه نماینده مردم شریف دشت آزادگان و هویزه با  دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور

 دکتر موسوی ریاست واحد، دکتر قاسم ساعدی نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار دشت آزادگان در راستای توسعه و راه اندازی رشته های تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد) و همچنین بین المللی کردن دانشگاه آزاد واحد سوسنگرد با دکترطهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور و حیدری معاون پارلمانی دانشگاه دیدار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات خوبی اتخاذ گردید.