- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - https://siau.ac.ir/ar -

مدير التعليم

 مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی : احمد ساکی –
تحصیلات: کارشناسی شیمی کاربردی –
دفتر: طبقه همکف ساختمان اداری –