• Home
 • کد خبر : 191 | تاریخ انتشار : 30 , يونيو, 2014 | ساعت 21:59 | Print This Post Print This Post

  پرسنل امور اداری  پرسنل امور اداری

  مسئول امور اداری

  نام و نام خانوادگی : سید حبیب موسوی  
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت
  دفتر: طبقه اول ساختمان اداری 

   —

  کارشناس امور اداری و کارگزینی

  نام و نام خانوادگی : زامل حیدری  
  تحصیلات: کارشناسی ادبیات عرب
  دفتر: طبقه اول ساختمان اداری 

   —

  متصدی امور دفتری و بایگانی

  نام و نام خانوادگی : فواد راهی مرمضی  
  تحصیلات: کارشناسی حسابداری
  دفتر: طبقه همکف  ساختمان اداری 

  متصدی انبار

  نام و نام خانوادگی : عبدالزهرا عبیات 
  تحصیلات: دیپلم
   

   —

  متصدی تدارکات

  نام و نام خانوادگی : عقیل طاهر زاده  
  تحصیلات: دیپلم
    

   —

  باغبان

  نام و نام خانوادگی : هاشم سواری  
  تحصیلات: سیکل
    

  خدمات

  نام و نام خانوادگی : مهدی نادری  
  تحصیلات: سیکل
    

   –

  نام و نام خانوادگی : کاظم سواعد  
  تحصیلات: ابتدایی
    

   —

   آشنایی با امور اداری :

  مدیریت امور اداری در واقع جنبه‌های انسانی سازمان رادربرمی‌گیرد،زیراانسان عامل مهمی درنیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمارمی‌رود. تحقیقات امروزی بیانگر این واقعیت است که رابطه نزدیکی بین نحوه مدیریت منابع انسانی وامکان نیل به اهداف سازمانی وجوددارد،ازاین روست که این مدیریت امروزه به منزله یکی ازشریان‌های مهم وحیاتی هرسازمانی محسوب می‌گردد. مدیریت منابع انسانی،تخصص ویژه ‌ای است که کوشش مینماید تا در جهت کسب رضایت کارکنان و تأمین هدفهای سازمانی گام برداشته وسیاست‌گذاری نماید.

  مدیران منابع انسانی به طورکلی دارای دو نوع وظیفه می‌باشند:

  اول: برنامه ریزی،سازمان‌دهی،رهبری،نظارت و هماهنگی در واحد تحت نظارت خود واجرای عملیات تاکتیکی.

  دوم: وظایف اختصاصی یعنی انجام کلیه ‌ی عملیات لازم جهت استخدام،درزمان اشتغال و هنگام بازنشستگی تاپایان عمر یک نیرو.

  مدیریت امور اداری سازمان در راستای تحقق اهداف سازمانی خود،اهم برنامه‌ریزی‌های خودرابرروی منابع انسانی (رکن اصلی و اساسی سازمان)،اجرای صحیح بخشنامه‌ها،آئین‌نامه‌هاو… درچارچوب مقررات و قانون نموده که خلاصه ‌ای از آن به ‌شرح ذیل مرقوم می‌گردد.

  رسیدگی وانجام امورمربوط به بررسیهای سازمانی وپیش بینی و تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیازدانشگاه

  • تعیین وتشخیص پستهای سازمانی واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط
  • مراقبت در امرحضوروغیاب کارکنان دانشگاه و طراحی سیستم‌های مکانیزه حضوروغیاب
  • انجام اموراستخدامی وصدور احکام کارکنان دانشگاه بارعایت قوانین و مقررات استخدامی
  • صدورحکم استخدامی ،تغییر ضریب حقوق ومزایا ،ارتقاء گروه ،ترفیع و رتبه ‌‌‌‌‌علمی ،انتصاب، اشتغال، مأموریت، تعلیق، بازنشستگی، موظفوغیره
  • اجرای قوانین ومقررات،آیین نامه‌ها ودستورالعمل‌های انضباطی مورد عمل ورسیدگی به تخلفات اداری مطابق دستورالعمل مربوطه
  • تهیه آمارکارکنان وانتقال آن به کارت های کاردکس وکامپیوتری جهت نگهداری وارائه به مقامات مافوق
  • تهیه وتنظیم ونگهداری حفظ و حراست پرونده‌ها ی استخدامی وتهیه وجمع ‌اوری آمار واطلاعات پرسنلی مورد نیاز واحد‌ها و نیز مایحتاج دانشگاه اعم ازلوازم ومواد بارعایت کامل مقررات مالی
  • انجام تدارکات لازم جهت تأمین سوخت،آب و برق حفظ وسائل و تجهیزات مصرف نشدنی دستگاه های تأسیساتی و حرارتی وارتباطی·خرید مایحتاج دانشگاه طبق مقررات قانونی مربوطه
  • تهیه وتنظیم ونگهداری دفاترکالاواسنادخرید
  • انبارداری و تهیه وتنظیم دفاتر انبار
  • توزیع وتحویل کالاهای مورد درخواست به واحدها وگروه های متقاضی
  • سفارش امور چاپی مطابق مقررات موضوعه
  • نگهداری و تعمیر و حفظ وحراست ساختمان و تأسیسات، تجهیزات و وسائل و سایرلوازم غیرمصرفی و انجام دادن اقدامات احتیاطی اولیه درموقع بروز حوادث
  • انجام سایر امورمرتبط

  مدیریت اداری پشتیبانی کننده واحد درزمینه های اداری خدمات وتدارکات است که در زمینه های زیرفعالیت دارد :

   ۱- کارگزینی کارکنان :
  این بخش کلیه اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل تامین وسازمان دهی و انتصاب نیروی انسانی , آموزش و پرورش نیروی انسانی , ترفیعات , جابجایی ها, مرخصی , ماموریت , برکناری از خدمات , بازنشستگی , برقراری حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی , بایگانی اسناد و مدارک را انجام میدهد.

  ***

  ۲- تدارکات واحد :
  این بخش کلیه اقدامات مربوط به تهیه نیازمندیهای اعم از کالا و خدمات نگهداری و مدیریت انبارها و واگذری اجناس مورد نیاز به بخشهای مختلف دانشگاه را زیر نظرمدیر اداری و باهماهنگی مدیر مالی به انجام می رساند.

  ۱-خرید کلیه اقلام مصرفی وتجهیزات اموالی درخواست شده از بخش های مختلف اعم از اداری وآموزشی وتحویل انها به اداره انبارها.

  ۲-همکاری در برگزاری واجرای مراسم مذهبی همایشها و سمینارها.

  ۳-برگزاری مناقصات عمومی جهت خرید تجهیزات ویا انتخاب پیمانکار.

  ۴-برگزاری مزایدات عمومی جهت فروش اموال بلا استفاده دانشگاه.

  ۵-تهیه بلیط هواپیما. قطارو….جهت انجام ماموریتهای همکاران.

  ۶-بازدید از نمایشگاههای تخصصی عرضه کالا وخدمات جهت ارزیابی وشناسایی فروشندگان وپیمانکاران معتبر.

  ۷-همکاری با حوزه های مختلف در خصوص براورد هزینه های خرید واجرای پروژه ها.

  ۸-ارزیابی محصولات جدید عرضه شده در بازار از لحاظ کیفیت و قیمت.

  ۹-برگزاری کمیسیون های معاملات وخرید جهت تصویب ضرورت و نحوه انجام خرید.

  ***

  ۳- بخش خدمات :
  این بخش کلیه کارهای خدماتی واحد از قبیل انتظامات , نگهداری فضای سبز , ترابری افراد/اشیاء , نظارت محوطه و ساختمانها را زیر نظر مدیر اداری به انجام می رساند.

  ***

  ۴- دبیرخانه

  – ثبت کلیه مکاتبات وارده و صادره دانشگاه

  – ثبت مکاتبات داخلی و جابجایی بین حوزه حوزه های مختلف کاری

  – تایپ و تکثیر مکاتبات

  – کنترل و اجرای طرح اتوماسیون اداری

  – بایگانی مکاتبات و پرونده های پرسنلی ( اعم از کارمندان و اعضاء هیات علمی )

  ***

  ۵- انبار دار

  ۱-دریافت وکنترل اقلام خریداری شده توسط کارشناسان خرید اداره کارپردازی وصدور قبض انبار.

  ۲-تفکیک.چیدمان ونگهداری اقلام بر اساس ماهیت کالا ها در انبارهای مجزا.

  ۳-کنترل ونظارت مداوم در خصوص تاریخ انقضاء کالاهای فاسد شدنی والویت بندی در تحویل آنها بر اساس تاریخ انقضاء.

  ۴- براورد نیازهای معمول دانشگاه بصورت شش ماهه و تنظیم درخواست خرید در قالب شارژ انبار.

  ۵-بازدید از مصالح ساختمانی تخلیه شده در محل پروژه های عمرانی.

  ۶-بازدید وکنترل تجهیزات که بدلایل خاص بصورت مستقیم تحویل بخش ها وگروههای مختلف می شود.

  ***

  خلاصه شرح وظایف اداره کارگزینی

  ۱ ـ تهیه و تنظیم و صدور کارت حضور و غیاب کارکنان بصورت کامپیوتری

  ۲ ـ محاسبه و صدور حکم افزایش حقوق و سنوات سالانه کارکنان

  ۳ ـ محاسبه و صدور احکام حق فنی ، حق جذب ، تخصصی مالی کارکنان

  ۴ ـ صدور احکام حق تأهل ، اولاد و فوق العاده ویژه کارکنان

  ۵ ـ صدور حکم مأموریت و محاسبه و اقدام در مورد پرداخت فوق العاده مأموریت کارکنان بر اساس ضوابط

  ۶ـ صدور حکم ارتقاء گروه کارکنان برحسب مدرک تحصیلی و شرایط احراز

  ۷ ـ بررسی حضور و غیاب کارکنان و تنظیم لیست کارکرد ماهانه آنان بمنظور پرداخت حقوق ، اضافه کار ، ایاب ذهاب در هر ماه

  ۸ ـ صدور حکم انتصاب کارکنان و اقلام در مورد پرداخت حق سرپرستی و حق مسئولیت آنان طبق دستور و رعایت ضوابط

  ۹ ـ محاسبه کارت حضور و غیاب کارکنان ساعتی و تنظیم لیست آنان بمنظور پرداخت حق الزحمه

  ۱۰ ـ رسیدگی و اعلام ایام بیماری کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی جهت دریافت حقوق ایام بیماری .

  ۱۱ ـ اقدام در مورد انتقال کارکنان متقاضی به سایر واحدها و صدور تسویه حساب و ارسال پرونده آنان  پس از طی مراحل قانونی

  ۱۲ ـ اقدام درموردپرداخت کمک هزینه ازدواج و نوزادکارکنان

  ۱۳ ـ اقدام در مورد صدور گواهی اشتغال کارکنان به مراجع ذیربط برحسب تقاضای آنان. براساس بخشنامه سازمان مرکزی

  ۱۴ ـ اقدام در مورد اجرای تصمیمات کمیته تخلفات اداری کارکنان برحسب مورد ( انتقال ـ اخراج ـ جابجائی)

  ۱۵ ـ اقدام در مورد صدور تسویه حساب پرسنل متوفی ـ اخراجی ـ بازنشسته و صدور حکم خروج از خدمت

  ۱۶ ـ اقدام در مورد تهیه و تنظیم لیست اسامی کارکنان واجد شرایط جهت دریافت بن شش ماهه و غیره .

  ۱۷ ـ اقدام در مورد تهیه و تنظیم لیست اسامی کارکنان واجد شرایط جهت در یافت لباس کار سالانه

  ۱۸ ـ اقدام در مورد تهیه و تنظیم لیست اسامی کارکنان واجد شرایط پس از تائید معاونت مربوطه و ریاست واحدجهت در یافت کارائی.

  ۱۹ ـ ثبت مرخصی استفاده شده کارکنان ( ساعتی ـ روزانه ) و مرخصی استعلاجی آنان در کارتکس مربوطه

  ۲۰ ـ محاسبه مرخصی استفاده شده کارکنان در پایان هر سال با کسر مرخصی استحقاقی سالانه و انتقال مانده به کارتکس سال بعد.

  ۲۱ ـ صدور حکم کاهش حق مسکن کارکنانیکه از وام خرید مسکن بهره مند میگردند.

  ۲۲ – اقدام لازم در مورد تشکیل پرونده کارکنان و اعضاء هیأت علمی بمنظور استفاده از طرح بیمه مازاد دانشگاه آزاداسلامی

  ۲۳- اقدام به صدور گواهی حقوق جهت کارکنان برای ضمانت وام بانکی حداکثرچهار مورد در سال

  ۲۴- اقدام به خلاصه نویسی پرونده ها – بایگانی مکاتبات و دستورالعمل های سازمان مرکزی

  ۲۵- صدور کارت پرسنلی

  انتهای پیام