- جامعة آزاد الإسلامية فرع سوسنگرد - https://siau.ac.ir/ar -

مكتب الرئاسة

 

نام و نام خانوادگی : هادی جرفی  –
دفتر: طبقه اول ساختمان اداری  –

 

 

شرح وظایف:
۱.هماهنگی جلسات و تهیه و تنظیم برنامه ملاقات با ریاست واحد.
۲٫پیگیری دستورها و ارجاعیه های ریاست واحد.
۳٫برقراری ارتباط اثر بخش و تعامل با واحدهای دانشگاهی و سایر ارگانها.
۴.پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات .
۵.بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی مراجعان.
۶.تنظیم و تسهیل امور دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب.
۷.تهیه گزازش، تهیه پیش نویس مکاتبات.