کد خبر : 159 | 744 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , جولای, 2014 | ساعت 21:29 | چاپ چاپ

مدیریت کلاسها

مدیریت کلاسها


کد خبر : 125 | 4,263 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , جولای, 2014 | ساعت 20:52 | چاپ چاپ

مدیر آموزش

 مدیر آموزش نام و نام خانوادگی : هامل مزرعه تحصیلات: کارشناس ارشد دفتر: طبقه همکف ساختمان اداری –  


کد خبر : 156 | 1,356 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:24 | چاپ چاپ

حوزه تربیت بدنی

حوزه تربیت بدنی


کد خبر : 153 | 1,858 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:22 | چاپ چاپ

صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی


کد خبر : 150 | 509 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:20 | چاپ چاپ

امور دانشجویی

امور دانشجویی


کد خبر : 147 | 626 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:18 | چاپ چاپ

دایره امتحانات

دایره امتحانات


کد خبر : 144 | 1,848 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:14 | چاپ چاپ

حوزه فارغ التحصیلان

حوزه فارغ التحصیلان


کد خبر : 138 | 3,104 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 21:05 | چاپ چاپ

کارمندان حوزه آموزش

کارمندان حوزه آموزش / شرح وظایف اداره آموزش


کد خبر : 132 | 2,335 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 20:58 | چاپ چاپ

مسئول کارگزینی هیات علمی

مسئول کارگزینی هیات علمی /

نام و نام خانوادگی : ناجی یلالی –
تحصیلات: کارشناسی علوم سیاسی –
دفتر: طبقه اول ساختمان اداری


کد خبر : 129 | 764 بازدید | تاریخ انتشار : 30 , ژوئن, 2014 | ساعت 20:55 | چاپ چاپ

مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشجویی

مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشجویی   نام و نام خانوادگی : هادی جرفی  – دفتر: طبقه اول ساختمان اداری  –