کد خبر : 116 | 923 بازدید | تاریخ انتشار : 13 , نوامبر, 2014 | ساعت 19:40 | چاپ چاپ

http://siau.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2018/03/1.doc

بخشنامه ها و فرم های پژوهشیبخش نامه ها و فرم های پژوهشی

فرم درخواست چاپ کتاب         
فرم  درخواست شابک کتاب           
بخشنامه استفاده از تجهیزات چاپ سازمان مرکزی

 فرم صفر  
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی
 فرم الف  
راهنمای تکمیل فرم صفر طرح های پژوهشی
 مدارک مورد نیاز جهت ارائه فرم صفر طرح پژوهشی  
 مدارک مورد نیاز جهت تسویه طرح پژوهشی  
شرکت در کنفرانس علمی بین المللی  
 بخشنامه حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی  
بخشنامه  تدوین آیین نامه طرح های پژوهشی  
بخشنامه  تخصیص بودجه پژوهشی جهت شرکت در همایش خارج از دانشگاه  
دستور العمل تنظیم گزارش کارآموزی
دستورالعمل تنظیم پروژه
آیین نامه طرح های پژوهشی
انتهای پیام