کد خبر : 3448 | 938 بازدید | تاریخ انتشار : 22 , ژوئن, 2017 | ساعت 15:30 | چاپ چاپ

ارتباط با مدیر گروه رشتهگروه کامپیوتر computer@siau.ac.ir


گروه پتروشیمی و صنایع شیمیایی  chemistry@siau.ac.ir


گروه حسابداری accounting@siau.ac.ir


گروه تربیت بدنی Physical@siau.ac.ir


گروه روانشناسی psychology@siau.ac.ir


گروه مکانیک خودرو mechanic@siau.ac.ir


گروه نقشه کشی معماری drawing@siau.ac.ir


گروه معارف  education@siau.ac.ir


گروه عمومی general@siau.ac.ir


 

انتهای پیام